Bidskader / velfærd hos mink:

Der bliver gjort rigtig meget for at optimere velfærd hos minkene på farmene. Under dette; et billede fra en farm, hvor man har skiftet en del drikke-vand-slanger til termoslanger og så efterfølgende for en meget lille udgift har monteret de gamle slanger på 1. sal i etage-burene.

Om det er noget der reducerer bidskader vides ikke, men det skader helt sikkert ikke og forskerne har tidligere vist at fodring flere steder på burene reducerer antallet af bidskader. Så ros for initiativet.Et par ofte benyttede tip for at reducere antallet af bidskader i etage-burene er at sørge for at de altid har foder, evt. montere sluser på de redekassehuller i bure hvor der kun går tæver, at sørge for rigelig halmtildeling ( evt. vende halmbånd / helt fjerne dem nu ) Og sørge for at mink, der jagtes fjernes hurtigt fra burene.

Et problem, der starter nu er fedtlever hos minkene. De seneste forskningsresultater viser at lavt protein-indhold i foderet nok har en stor del af skylden. Altså; at det ikke er de store og for kraftigt fodrede mink, der får problemet, men at det er mink, der har ubalance i fodersammensætningen, der over uger / måneder udvikler fedtlever, har en dårlig tilvækst og dør inden pelsning. Se mere   En ekstra B-vitamin tilsætning kan måske afhjælpe lidt af problemet.Ovenfor: tævehvalp med fedtlever 290914

Til sidst lige en lille bøn; Husk at alle mink skal have permanent adgang til halm, hylder og rør og husk at minkenes omgivelser skal holdes rene ! Det betyder at bure og redekasser skal holdes rene. OBS minkene skal have adgang til en redekasse ! Derfor er en løsning med at forhindre minkene adgang til redekassen, for at undgå at de skider i den, ikke en gangbar løsning.Læg evt. det store rør, hvis et sådan benyttet, ind i redekassen efter denne er grundig rengjort. Evt. flyt minkene til et andet bur og endelig; husk at pelse mink med sådanne vaner. Det er typisk, at mink i bure med plastskillerum skider væsentligt mere i kasserne end hvis der er trådskillerum og de skider oftere i kasserne, hvis de er støet sent.

En anden variant: Er mink, der skider i buret ved redekassen. ( Pearl er de værste syndere på dette punkt ) Her skal gødning på jorden fjernes og burene renses. Dette problem er heller ikke nemt at undgå, så vær opmærksom på denne egenskab og opmærk alle med den til pelsning.

Alt i alt lorte-problemer alle gerne ville være foruden, men som man skal håndtere indtil dette lykkes ;-)

Ivan Christiansen, minkdyrlæge.