Selen: 

 

Der er stor sammenhæng mellem indholdet af selen i foderet og behovet for vitamin E. Det er bl.a. vist at tilsætning af 0,1 ppm selen som natriumselenit til et foder med for lavt indhold af E-vitamin kan ophæve næsten alle E-vitamin mangelsymptomer. Normalt regnes minkfoder med stort indhold af fiskeprodukter for at have tilstrækkeligt selenindhold uden ekstra tilsætning.

 

Med et minkfoder uden tidligere tiders store indhold af fisk er det måske væsentligt at se på selen igen.

 

Generelt om selen:

 

Selen et grundstof, det vil sige et enkelt atom. 

Selens virkning i kroppen er bl.a. at stoffet indgår i et enzym, der fremmer nedbrydningen af et affaldsstof kaldet hydrogenperoxid, der dannes, når cellerne danner energi ud fra ilt og næring. Desuden indgår selen også i et enzym, der fremmer dannelsen af det vigtige hormon trijodthyronin, der dannes i skjoldbruskkirtlen og som er med til at justere stofskiftet.

 

Organisk Selen:

 

Selen ligner kemisk svovl meget og kan derfor erstatte svovls placering i mange proteinstoffer. Selen i sådanne proteiner eller aminosyrer ( methionin ) kaldes organisk selen og er den selenform, der optages bedst til kroppen fra foderet.

Organisk selen er godkendt som tilsætningsstof i foder. Det giver mulighed for at bruge en organisk selenkilde, som sikrer dyrene en bedre optagelse af det vigtige mineral.
Organisk selen har vist effekt ved tilsætning af 0,1 mg organisk Se/kg foder til køer og svin. I kvægfodring svarer det til 2 mg/ko pr. dag.

Effekt af organisk selen på grise:


Organisk selen reducerer antal dødfødte grise. Når søerne blev fodret med organisk selen i stedet for natriumselenit overlevede 0,2-0,3 flere grise fødslen i hvert kuld ( Mahan, 2004). Søerne havde hurtigere og mere kraftbetonede faringer.

Ved selenmangel hos søer ses primært langvarige og vanskelige faringer, utilstrækkelig mælkenedlægning, MMA, svagt- og dødfødte grise.

Selen i somælken er vigtig for grisene. Normalt falder selenindholdet i somælk efter 2. læg, men det kan undgås med organisk selen.

 

Ifølge Altech´s  produkt Sel-Plex, så kan man optimere udbyttet ved at tildele organisk selen cirka 6-7 dage før faring. 


Effekt af organisk selen til kvæg:


Organisk selen i foderet kan måles i mælken efter få dage. I et forsøg blev der tildelt 0,3 mg selen pr kg foder enten som organisk selen eller som natriumselenit. I løbet af få dage producerede køerne fodret med organisk selen mælk med 20 pct. mere selen.

Organisk selen giver en markant reduktion af celletallet. I et italiensk forsøg blev køerne tildelt 0,3 mg organisk Se/kg foder i det ene hold og 0,3 mg Se/kg foder fra natriumselenit i det andet hold. Effekten viste sig allerede efter to uger, og i hele forsøgsperioden viste organisk selen markant effekt på celletallet.

Forsøget underbygges af erfaringer fra praksis. I en større besætning i USA begyndte man at tildele organisk selen. Det reducerede antallet af mastitis tilfælde fra 1702 til 1427. I samme periode blev antallet af tilbageholdt efterbyrd og børbetændelse reduceret med henholdsvis 33 og 27 pct.

 

Toxiditet: Selen er meget giftigt i bare lidt for høje doser, derfor bør man ikke tilsætte ekstra selen uden en faglig vurdering af foderets indhold.

 

Se mere om E-vitamin

Ivan Christiansen, dyrlæge

 

Kilder

 

www.vilomix.dk

 

Howard D. Stowe and C. K. Whitehair, Journal of Nutrition Vol. 81 No. 4 December 1963