Niacin ( Nikotinsyre/nikotinamid ):

behov 20 mg./ kg.fodertørstof.

Norm: 1,5-3,0 mg./ mink/dag. Denne mængde vil normalt forekomme i minkfoder uden tilsætning.

Fysiologisk rolle: Dyr kan i nogen omfang danne nikotinamid ud fra aminosyren tryptophan. Minken kan imidlertid kun gøre dette i begrænset omfang.

Nikotinamid er en del af enzymerne NAD og NADP og er dermed væsentlig for energiomsætningen i såvel aminosyre, carbohydrat og fedt omsætningen.

Minkmælk indeholder 16 mg. niacin / 100 g. Dette er 20 gange mere end komælk.

Mangelsymptomer: Nedsat tilvækst og ædelyst samt fordøjelsesforstyrrelser. Svære tilfælde sortfarvning af tungen ( hunde) og infektioner i mundhulen. Blodig diarre.

Ekstra tilskud til højtydende malkekøer ( 6-12 g. niacin ) hæver ydelsen og nedsætter risikoen for ketose.

Kilder: 

Nutrient Requirements of mink and foxes 1982.

Minkproduktion.

Vitamins in animal nutrition.