A/E-vitaminbehov for mink, angivet som indhold i foder pr. kg. tørstof med 4080 kcal OE:

Vitamin

Behov fra fravænning til 13 uger ( vejledende)

A-vitamin (IU)

5930

E-vitamin (mg)

27

C-vitamin

Intet behov dokumenteret.

K-vitamin

Behov under indhold i norm. minkfoder.

D-vitamin

100 IU / mink, Ca:P = 0,75-1,7*

   
   
   


Kilde: Merck vet. Manual 2003

Nutrient Requirements of mink and foxes 1982.

Der er ikke angivet kvantitative behov for andre aldersgrupper i disse kilder.

*behov for D-vitamin varierer alt efter indhold af kalcium og fosfor i foderration samt Ca:P forhold