E- Vitamin:

E-vitamin er meget vigtigt for mink. 

Det vides, at komplekset af selen og vitamin-E gennem glutathionperoxidase enzymet er en meget vigtig del af antioxidant systemet i kroppen. 

En anden vigtig effekt er vitaminets evne til at medvirke ved immunforsvaret.

Minkhvalpe fødes uden målbart E-vitamin niveau i kroppen. Deres E-vitamin status i og efter diegivningsperioden er således helt afhængig af tilførslen af E-vitamin via mælken.

E-vitamin det aktive stof:

E-vitamin var det første vitamin der er blevet opdaget, uden at der inden var fundet en mangelsygdom hos mennesker. Det blev i 20-erne kendt som vitaminet der hos rotter sikrede handyrene en normal befrugtningsevne og hundyrene en normal graviditet. De største koncentrationer af E-vitamin findes i binyrer, testikler, livmoder og fedtvæv

Naturligt forekommer E-vitamin kun som stoffet med den kemiske betegnelse: RRR-α-tokoferol = d-α-tokoferol .

Det er dette stof der findes planter ( fx hvedekim )

Syntetisk fremstilles E-vitamin ( α-tokoferol )som en gruppe på 8 stoffer. De ene identisk med det naturlige E-vitamin de andre 7 med nogen, om end mindre e-vitamin effekt.

De transportproteiner (TTP: tokoferol transfer protein ), der transporterer E-vitamin i kroppen har den højeste affinitet overfor den naturlige E-vitaminform.

I forsøg med rotter er det vist at den naturlige RRR-form af E-vitamin har ca 1,5 gange højere biologisk værdi end den syntetiske form af blandede typer ( isomerer)

Tokoferol findes i naturen udover som alfa-form også som beta, gamma og delta former. Disse kemiske stoffer er naturlige antioxidanter, men har ingen nævneværdig E-vitamin værdi.

Syntetisk E-vitamin fremstilles i en beskyttet form ved en kemisk binding til en acetatgruppe. Denne binding skal spaltes i dyrets tarm inden E-vitaminet kan optages. Dette enzym producerer helt unge dyr ( grise ) ikke ret meget af . De vil derfor have svært ved at udnytte syntetisk E-vitamin i foderet.

Diegivningsperiode hos mink:

I et forsøg af Søren Krogh Jensen ( 2004) konkluderes det at minktæver og minkhvalpe i diegivningsperiodens første 4 uger udnytter det naturlige E-vitamin 2,5-3 gange bedre end syntetisk E-vitamin.

Forsøgsperiodens foder var tilsat 60 mg. syntetisk E-vitamin. Kun 4,5mg af det totale E-vitamin forekom naturligt i foderet.

Mangelsymptomer: Velfærdssyge, Gult fedt

Selen: Der er stor sammenhæng mellem indholdet af selen i foderet og behovet for vitamin E. Det er bl.a. vist at tilsætning af 0,1 ppm natriumselenit til et foder med for lavt indhold af E-vitamin kan ophæve næsten alle E-vitamin mangelsymptomer.  Normalt regnes minkfoder med stort indhold af fiskeprodukter for at have tilstrækkeligt selenindhold uden ekstra tilsætning. 

Se mere om selen

Kilde:

Søren Krogh Jensen, overførsel af E-vitamin fra tæver til minkhvalpe.

Nutrient requirements og mink and foxes.

ds nyt 6/ 2003