Vitamin C,

Det er ikke fundet, at mink har behov for C-vitamin i minkfoder, når øvrige næringsstoffer er tilgængelige.

Minken kan som de fleste pattedyr selv danne det C-vitamin den har behov for.

Kilde: 

Nutrient requirements of mink and foxes.

Minkproduktion.