B6 Pyridoxin

behov min.1,6 mg./ kg.fodertørstof   

Behovet for optimal reproduktion er væsentlig højere min. 9,5 mg./ kg.fodertørstof.

B6 eksisterer i 3 former, pyridoxin, pyridoxal og pyridoxamine. 

Fysiologisk rolle: B6 er bl.a. en component i co-enzymet pyridoxal-5-phosphate, der spiller en væsentlig rolle i aminosyre omsætningen.

Mangelsymptomer: dårlige reproduktionsresultat, nedsat ædelyst og tilvækst, lavt hæmaglobinindhold i blodet og forstyrrelse i det perifere og centrale nervesystem. Diarre, exudation om næsen og tåreflåd.

Det er muligt at mangel på B6 i vækstperioden influerer på reproduktionsresultatet i følgende sæson.

Kilder: 

Merck vet. Manual 2003

Nutrient Requirements of mink and foxes 1982.

Minkproduktion.

Vitamins in animal nutrition.