B2, Riboflavin,

behov min.1,6 mg./ kg. fodertørstof.

Vejledende norm: 0,4-0,7 mg. / mink / dag.

Behovet for B2 er formentlig størst under drægtighed og diegivningsperiode, men regnes for dækket med normen.

Fysiologisk rolle: Er bundet til proteiner ( flavoproteiner) der er komponenter til co-enzymerne FMN og FAD. Disse er vigtige for omsætningen af fedtsyrer og aminosyrer.

Mangelsymptomer: Manglende ædelyst, vægttab og svagelighed. Herudover lavt hæmoglobinindhold og udvikling af grå eller hvid underuld.

Kilder: 

Merck vet. Manual 2003

Nutrient Requirements of mink and foxes 1982.

Minkproduktion.

Vitamins in animal nutrition.