B1 Thiamin, 

behov min. 1,3 mg. / kg. fodertørstof 

Chasteks paralyse, Thiamin mangel,

Kan forekomme ved fodring af mink med særlige ferske fisk, der indeholder enzymet thiaminase.

Fisk med højt indehold af thiaminase bør varmebehandles ved 83°C i min. 5 min.

Symptomer: Mink med thiamin-mangel mister ædelyst, magrer af og dør efter kramper og paralyse.

Behandling: ved injektion af 50 mg. thiamin hydrochlorid (sc/ip). restituerer syge mink hurtigt.

Fisk med indhold af thiaminase:

Sild, brisling og hornfisk.

Overskud af thiamin udskilles i urinen, hvorfor undersøgelse af udskillelsen kan dokumentere et evt. behov.

Natriumbisulfit ( der kan benyttes som konserveringsmiddel ) kan også destruere thiamin.

Patologiske forandringer: er hovedsageligt tilstede i hjernen, hvor der makroskopisk findes bilateralt symmetriske blødningen i hjernestammen. Mikroskopisk angives forandringer hovedsageligt at være forstyrrelser i blodkarrenes permeabilitet. Der ses fokal demyelinisering samt flere andre forandringer i hjernen.

Kilder: 

Merck vet. Manual 2003

Nutrient Requirements of mink and foxes 1982.

Minkproduktion.

Vitamins in animal nutrition.

D. Seidler und G. Trautwein, Encephalopathie bei Thiaminmangel des Nerzes, Acta Neuropathologica,June 1971, Pages: 155 - 165